Martino Recchia był bezdomny, żył na ulicach Los Angeles i opiekował się 20 ptakami, gdy w 2011 roku funkcjonariusze kontroli zwierząt pojawili się w jego namiocie, aby zbadać skargi dotyczące zwierząt. Oficerowie znaleźli 18 gołębi, wronę i mewę w pudełkach i klatkach w jego domu na chodniku, wszystkie w różnym stanie zdrowia, zgodnie z raportami.

Miasto postanowiło zarekwirować wszystkie zwierzęta, dając Recchii 10 dni na złożenie wniosku o przesłuchanie w celu odzyskania opieki. Zanim jednak upłynął ten termin, miejski weterynarz dokonał eutanazji wszystkich gołębi, twierdząc, że mogły być nosicielami patogenów, nie badając ich krwi. Recchia pozwał miasto, a jego sprawa została odrzucona przez sąd niższej instancji. Ale federalny sąd apelacyjny przywrócił część jego roszczeń, twierdząc, że jego prawa konstytucyjne mogły zostać naruszone.

Na skrzydłach i w modlitwie

Zdrowie (lub jego brak) ptaków znajdujących się pod opieką Recchii jest kwestią dyskusyjną. The Sacramento Bee donosi, że kontenery, w których mieszkały zwierzęta, były pokryte odchodami, ptaki nie miały miejsca do latania, a niektóre były „w fatalnym stanie fizycznym”:

„Jeden miał na brzuchu guz wielkości piłki baseballowej. Inny trząsł się i chodził w kółko. Trzeci gołąb miał uschnięte oko. Inny stracił pióra i nie mógł się poruszać, miał chwiejącą się szyję, brakowało mu palców u nóg lub miał tak długie paznokcie, że zakręciły się w kółko. Ich dzioby były zarośnięte, a oni byli ogólnie „zdeformowane, przygnębiony lub chore,” akta sądowe powiedział.”

Recchia twierdzi, że uratował chore gołębie, a ptaki były w „takim samym lub lepszym stanie niż ten, w którym je znalazł.” Dodatkowo, funkcjonariusze kontroli zwierząt znaleźli jedzenie i wodę we wszystkich pojemnikach ptaków. Poza chorowicie wyglądającymi ptakami, osiem z gołębi było zewnętrznie zdrowych. Miasto poddało wszystkie gołębie eutanazji, a wrony i mewy wysłało do grup ratowania dzikich zwierząt.

Niekonstytucyjna konfiskata

Przedmiotem dyskusji jest również to, czy decyzja Los Angeles o konfiskacie i eutanazji zdrowo wyglądających ptaków przed upływem terminu dziesięciu dni naruszyła prawa Recchii wynikające z Czwartej Poprawki. „Istnieje rzeczywisty spór co do faktów”, orzekł Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu, „czy zdrowo wyglądające ptaki stanowiły jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla innych ptaków lub ludzi w momencie ich zajęcia”.

Sąd odrzucił jednak roszczenia Recchii dotyczące chorych ptaków, twierdząc, że „istnieje silny ogólny interes rządowy w możliwości zajęcia zwierząt, które mogą być w bezpośrednim niebezpieczeństwie wyrządzenia szkody ze względu na ich warunki życia … lub mogą w inny sposób zagrażać bezpieczeństwu publicznemu, bez konieczności uprzedniego przeprowadzenia przesłuchania na ten temat”.

Dlatego też pozew Recchia przeciwko L.A., przynajmniej w odniesieniu do ośmiu z jego zagubionych gołębi, otrzymał kolejne życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *