Częścią atrakcyjności firmy rodzinnej jest jej część rodzinna, w przeciwieństwie do części biznesowej. Posiadanie cieplejszych, bardziej nieformalnych relacji między właścicielami i pracownikami stoi w jaskrawym kontraście do wyrachowanego, nastawionego na zysk świata spółek LLC. Ponadto, po co dzielić się zyskami z udziałowcami, skoro można zachować wszystkie te pieniądze w domu, jak to było?

Potem znowu, wszyscy wiemy, jak rodziny są. Istnieje ideał „Mom and Pop Shop”, a potem jest zimna rzeczywistość planów sukcesji i rywalizacji rodzeństwa, gdzie fantazja o szczęśliwym biznesie rodzinnym często ustępuje miejsca rzeczywistości rodzinnej i finansowej konfliktu. Jak więc upewnić się, że firma rodzinna przetrwa te burze? Za pomocą dobrej umowy operacyjnej.

Czym jest umowa operacyjna?

Na długo przed tym, jak twoja mała firma otworzyła swoje drzwi dla publiczności, miałeś plan, pomysł na to, co firma została zaprojektowana do zrobienia i gdzie została zaprojektowana, aby przejść. Plan często obejmuje czyje obowiązki są czyje, kto ma jaki udział w firmie, kto dostaje jaki procent zysków, a co się stanie, jeśli właściciel opuści.

Problem polega na tym, że jak Twoja firma idzie z małego do dużego, lub z małego do mniejszego, to łatwo jest stale zmieniać ten plan lub stracić go z oczu całkowicie. Umowa operacyjna jest w zasadzie ten plan umieścić na piśmie przed mała firma rodzi. Umowa operacyjna określi każdego współwłaściciela procentowy udział we własności firmy, udział każdego właściciela w zyskach (lub stratach), prawa i obowiązki właścicieli oraz co stanie się z małą firmą, jeśli jeden z właścicieli odejdzie.

Co może zrobić umowa operacyjna

Największe korzyści z posiadania umowy operacyjnej jest jego zdolność do uniknięcia zamieszania i konfliktu. Kiedy wszyscy są na tej samej stronie, jest mniej sporów o treści strony lub co się stanie, gdy strona jest odwrócony. Aby uniknąć przekształcenia firmy rodzinnej w rodzinną waśń, możesz upewnić się, że umowa operacyjna:

Określa podział podziału zysków (i strat) pomiędzy wszystkich właścicieli i pracowników;
Jasno określa strukturę zarządzania i procedury podejmowania decyzji dotyczących firmy; oraz
Przewiduje plan sukcesji, w tym zasady wykupu lub sprzedaży, które regulują sytuację sprzedaży udziałów przez właściciela, jego śmierci lub niepełnosprawności.

Jeśli chcesz, aby w biznesie rodzinnym pozostała „rodzina”, pomyśl o tym, aby najpierw zająć się częścią biznesową, aby później rodzina mogła zająć się sobą nawzajem. Bez zamieszania związanego z tym, kto kogo wzywa, kto dostaje jaką część zysków i kto przejmuje firmę później, firma rodzinna może doświadczać mniej konfliktów i cieszyć się większą swobodą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *