Pierwszą rzeczą, którą będziesz musiał zrobić, aby wziąć ślub w Oklahomie jest uzyskanie licencji małżeńskiej w biurze urzędnika hrabstwa. Aby uzyskać listę urzędników hrabstwa w stanie Oklahoma, kliknij tutaj. Istnieje również szereg przepisów i wymagań, które będziesz chciał wiedzieć o przed zastosowaniem, jak również tak jesteś przygotowany, kiedy idziesz. Najlepiej jest zadbać o ten aspekt prawny w ciągu kilku tygodni od daty ślubu.

Wymogi dotyczące miejsca zamieszkania i dowodu tożsamości

Nie musicie być mieszkańcami Oklahomy, aby wziąć ślub w tym stanie. Licencja jest również ważna dla ceremonii, które odbywają się w dowolnym miejscu w Oklahomie.

W większości hrabstw, potrzebny jest tylko jeden ważny dokument tożsamości, który potwierdza wiek. Może to być nieprzedawnione prawo jazdy, dowód tożsamości wydany przez stan, akt urodzenia z podniesioną pieczęcią lub paszport.

Poprzednie małżeństwo

Rozwód musi być prawomocny zanim będzie można ponownie zawrzeć związek małżeński. Jeśli nie chcesz poślubić swojego byłego małżonka, nie możesz zawrzeć związku małżeńskiego przez okres sześciu miesięcy od złożenia wniosku o orzeczenie rozwodu. Chociaż kopie dokumentów rozwodowych nie są wymagane w większości hrabstw Oklahomy, posiadanie przy sobie aktu rozwodu nie zaszkodzi.

Opcja małżeństwa w przymierzu

Oklahoma nie dopuszcza opcji małżeństwa w przymierzu.

Okres oczekiwania

W Oklahomie nie ma okresu oczekiwania, chyba że jesteś nieletni lub niedawno się rozwiodłeś.

Opłaty

Ogólnie rzecz biorąc, należy przynieść gotówkę, aby zapłacić za licencję. Czeki, karty kredytowe i przekazy pieniężne zazwyczaj nie są akceptowane w większości hrabstw. Uzyskanie licencji małżeńskiej w Oklahomie kosztuje 50 dolarów.

Pary, które przedstawią dowód uczestnictwa w zatwierdzonym przez stan kursie poradnictwa przedmałżeńskiego, będą musiały zapłacić tylko 5 dolarów za licencję małżeńską. Sprawdź u urzędnika hrabstwa, aby upewnić się, że prowadzący kurs został zatwierdzony w celu zakwalifikowania się do tej obniżonej opłaty.

Inne testy

Od 1 listopada 2004 roku, nie jest wymagane badanie krwi.

Małżeństwa zastępcze

Małżeństwa przez pełnomocnika nie są dozwolone w Oklahomie. Obie strony muszą być obecne przy składaniu wniosku o licencję i podczas ślubu.

Małżeństwa kuzynów

W Oklahomie nie można zawrzeć małżeństwa z pierwszym kuzynem lub innym krewnym bliższym niż ten. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy związek jest tylko przez małżeństwo, choć pasierb nie może poślubić pasierbicy.

Zgodnie ze Statutem Oklahomy, tytuł 43, sekcja 2, stan uzna małżeństwo kuzynów zawarte w innym stanie, w którym jest ono legalne.

Małżeństwa typu common law

Małżeństwo typu common law będzie uznane w Oklahomie, jeśli zostało zawarte przed 1 listopada 1998 roku. Jednak w Oklahomie istnieją kontrowersje dotyczące tego ustawodawstwa i tego, czy małżeństwa typu „common law” są ważne w tym stanie. Większość hrabstw skieruje Państwa do adwokata w celu uzyskania porady prawnej w tej sprawie.

Małżeństwa osób tej samej płci

Gdy w październiku 2014 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia sprawy małżeństw osób tej samej płci w Oklahomie, małżeństwa homoseksualne mogły się tam natychmiast rozpocząć. Następnie, w czerwcu 2015 roku, Sąd podjął decyzję w sprawie Obergefell vs. Hodges, która uznała za niekonstytucyjne odmawianie parom tej samej płci prawa do zawarcia małżeństwa przez jakikolwiek stan.

W 2018 r. Oklahoma nadal posiada ustawę (Tytuł 43-3.1) dotyczącą małżeństw homoseksualnych. Wszedł on w życie w 1997 r. i stanowi: „Małżeństwo między osobami tej samej płci zawarte w innym stanie nie będzie uznawane za ważne i wiążące w tym stanie od dnia zawarcia małżeństwa.”

Poniżej 18 roku życia

Jeśli któreś z was ma 16 lub 17 lat, musicie mieć zgodę przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego, aby zawrzeć związek małżeński. Osoba ta musi być obecna w sądzie, przedstawić swój ważny dowód tożsamości, a wy musicie mieć potwierdzony akt urodzenia. Nieletni muszą odczekać trzy dni (72 godziny) zanim licencja małżeńska będzie ważna.

Osoba, która nie ukończyła 16 lat nie może zawrzeć związku małżeńskiego w Oklahomie bez nakazu sądowego.

Urzędnicy

Każdy wyświęcony lub licencjonowany członek kleru i sędzia pokoju może przeprowadzić ceremonię ślubną. Za przeprowadzenie ceremonii ślubnej przez sędziego może być naliczona dodatkowa opłata.

Urzędnicy (zarówno rezydenci jak i nierezydenci) muszą posiadać w aktach urzędnika sądowego kopię swoich uprawnień do udzielania święceń, aby móc udzielać ślubów.

Zasady licencji małżeńskiej

Licencja małżeńska może być używana w dowolnym miejscu w Oklahomie i jest ważna przez 30 dni. W tym czasie musi odbyć się ceremonia ślubna. Dodatkowo, licencja musi być zwrócona do tego samego biura urzędnika hrabstwa w celu rejestracji nie później niż 30 dni od daty jej wydania. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza, że będziecie musieli ponownie ubiegać się o licencję i ponownie uiścić opłatę.

Kopia Świadectwa Małżeństwa

Zapytaj o możliwość uzyskania uwierzytelnionego odpisu aktu małżeństwa w biurze urzędnika hrabstwa. Może on nie zostać automatycznie wysłany po zarejestrowaniu małżeństwa, a niektóre hrabstwa mogą wymagać, abyś odebrał go po pewnym czasie. Może być również wymagane uiszczenie niewielkiej opłaty za każdy odpis, szczególnie jeśli nie jesteście świeżo po ślubie.

Weryfikacja informacji

Ten artykuł ma na celu jedynie udzielenie wskazówek na temat podstawowych przepisów i wymogów dotyczących małżeństwa w Oklahomie. Prawo stanowe nie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *